Peter Vinge Koustrup, Landbobanken

Landbobanken (Ringkjøbing Landbobank) løber fra aftaler med kunderne. Stærk egenkapital skabt med uetiske metoder på kant med loven.

Peter Vinge Koustrup, har du lavet forretninger med denne person i Ringkøbing Landbobank i Holstebro, så har du måske også et par erfaringer du kan bidrage med til denne blog?

Peter Vinge Koustrup er efter min erfaring ikke en mand man kan stole på, han løber fra mundtlige aftaler lavet på vegne af hans arbejdsgiver, Ringkøbing Landbobank.

Som direktør for et selskab har jeg haft banken til at varetage investeringer i værdipapirer.
Der blev ved forretningssamarbejdets start, aftalt at én udvalgt medarbejder jeg personligt har gjort erfaring med fra dennes tidligere job hos en konkurrent (Sydbank), skulle varetage porteføljeplejen.

Det skal vel tilføjes at man i Landbobanken tilsyneladende ser meget stort på lovgivningen omkring hvordan de ansatte misbruger kundeinformationer fra tidligere forhold, idet nye medarbejdere på en pæn måde, presses til at tage fat i kunder med solid økonomi, kunder de udelukkende har kendskab til gennem arbejdet udført for deres tidligere arbejdsgivere. Som jeg husker markedsføringsloven, er dette ikke en lovlig fremgangsmåde omend den er meget anvendt i Ringkjøbing Landbobank.

Min erfaring går ud på at Ringkøbing Landbobank ikke informerer selskabet jeg repræsenterer da den udpegede medarbejder bliver langtidssygemeldt med stresslignende symptomer. Det betyder i praksis at banken i månedsvis ikke varetager almindelig sund pleje af investeringsporteføljen.
Som en følge af den manglende opfølgning på den igangsatte porteføljereduktion, bliver jeg ringet op af Peter Koustrup i januar 2008 hvor denne let brødbetynget må meddele at kassen i selskabet er tom og at man vil realisere aktieporteføljen. (Havde vi ikke fået en finanskrise oveni det slendrian banken havde præsteret i forhold til den aftalte porteføljepleje, havde skaden sikkert være langt mindre og det er måske det som gør at Landbobanken ser meget let på indgåede aftaler omkring pleje, for der plejer jo ikke at ske noget ved at praktisere denne form for slendrian og sjusk).

Peter Vinge Koustrup fra Ringkøbing Landbobank, meddeler uden opfordring, at man selvfølgelig varetager salget af porteføljen omkostningsfrit i den meget triste situation hele samarbejdet er endt i.

I forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for selskabet, konstateres det er banken fejlagtigt har opkrævet kurtage ved samtlige handler som blot er foretaget hovedkuls på tidspunktet for den laveste kurs på dagen.

Jeg kontakter Peter Koustrup hos Ringkøbing Landbobank og meddeler ham at jeg kan se at de desværre har lavet endnu en fejl, denne gang at de har opkrævet kurtage på realisation af papirer for adskillige millioner kroner, hvilket var i direkte modstrid med den information og aftale der var lavet med Peter Vinge Koustrup.

Peter Koustrup og Ringkøbing Landbobank var på det tidspunkt blevet generelt presset af hele situationen på de finansielle markeder og havde som følge af dette, tilsyneladende glemt alt om sund forretningsmoral, fokus var flyttet fra kundepleje og at forsøge at skabe øget forretningsomfang via god kundeservice, til et langt mere strømlinet fokus hvor eneste mål med dagen var at snyde kunderne mest muligt for at redde sit eget skind.

Peter Vinge Koustrup er måske af sin ledelse blevet presset til at indføre en meget dårlig og selektiv hukommelse, måske har han af egen drift ændret sine værdinormer og moralbegreber i et krampagtigt forsøg på at bibeholde sin stilling som direktør i Holstebroafdelingen af Landbobanken.
Det er aldrig lykkedes mig at få sandheden frem om årsagen til at Peter Koustrups hukommelse pludselig var blevet ensidig i favør for banken, men trods gentagende forespørgsler og apeller til hans indre moralkodeks er det ikke lykkedes at få banken til at regulere kurtagen i henhold til den aftale der blev lavet.

Man kan selvfølgelig sidde og tænke hvad betyder de 10.000 kroner når banken ved sin manglende opfølgning på den indgåede aftale omkring porteføljepleje, har tabt 4.000.000 kr. af kundens penge. Og ja, svaret er det betyder ikke særligt meget i det store spil, men det er jo umuligt at drive seriøs forretning med den type uhæderlige personer og virksomheder.

Ringkjøbing Landbobank – nu også kursmanipulator?

Anklagemyndigheden rejser nu tiltale for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder mod Ringkjøbing Landbobank A/S og en af bankens kunder. Sagen er principiel i forhold til en banks strafansvar for en bankkundes transaktioner med værdipapirer.

Det oplyser fungerede statsadvokat Henrik Helmer Steen, leder af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

På årets sidste handelsdag for værdipapirer i 2011 foretog banken på vegne af bankkunden en række mistænkelige transaktioner, der ifølge anklageskriftet fik en virksomhedsobligation til kunstigt at stige. Transaktionerne betød, at kundens værdier steg med cirka 13 millioner kroner – hvilket svarer til mere end en tyvedobling.

Læs resten af artiklen hos anklagemyndigheden.dk

 

Her ender historien ikke, følg med i føljetonen, farcen fortsætter…

Følg med på siden, fortsættelsen på denne historie følger snart.

2 kommentarer til Peter Vinge Koustrup, Landbobanken

 1. Kit Jakobsen skriver:

  Jeg er klar over at Bent Naur har modtaget ridderkorset.
  Banken indgår med vilje mundtlige aftaler som de render fra.
  Jeg har 3 kreditaftaler som fremstår som kassekreditter men der er ikke en tillægsaftale om betingelserne for optagelse af lån og afvikling af lånet.
  Banken har ikke oplyst skifteretten at jeg har betalt kr. 1,01 mio. til banken i betalinger. Jeg er simpelthen så rasende på den bank. De skulle have nogle bank sådan som de ustraffet snyder alle kunderne.
  Mvh
  Kit Jakobsen

 2. Kit Jakobsen skriver:

  Jeg har nærlæst det du skriver om din sag. Der er helt klart et rådgiveransvar, og kurtageopkrævning og snyd med tab af renter på valørdagen er standardsnyd. Min gamle Bankkonsulent (som fik 40% af første års renter af nye kunder hun skaffede banken) oplyser at banken snyder alle deres kunder lige præcist så lidt så de sjældendt opdager det.

  Det ser ud som om du har haft en kunderelation til en medarbejder i sydbank som har skiftet job til Landbobanken.

  Hvis medarbejderen er sygemeldt at du ikke har fået besked og banken ikke har haft backup på hans funktion (lyv men de lyver om alt) så har du en objektiv grund til at banken stilles til ansvar for deres rådgiveransvar.

  Jeg spekulerer over alle bankens ledende medarbejderes herunder Peter Vinge Koustrup aflønningsaftaler om de bliver aflønnet med en provision af de beløb de snyder deres kunder for.
  Det er ikke rimeligt at banken roses i medierne for god indtjening og samtidigt er deres gode indtjening baseret på at banken har taget kr. 4,0 mio. af dine likvider.

  Banken har ikke meddelt mig at mit engagement er overgået til kreditafdelingen, jeg har kun skrivelser fra kreditafdelingen at gå ud fra og den første er den 9. marts 2007. Hvis jeg er heldig er engagmentet forældet efter mere end 3 år i kreditafdelingen da det burde være sendt til inkasso.
  Jeg håber at du kontakter Pengeinstitutankenævnet og advokat Søren Aamann Jensen. Jeg håber du kommer til København så vi kan mødes om det og du tager al information med om alle de andre der har skrevet til dig

  Hvem administrerer din hjemmeside? jeg vil meget gerne gøre den informativ og få taget kontakt til alle de andre med sager.

  Tænk sig at Bent Naur udtaler at der er 6 gange så mange kunder i København som i Ringkøbing og samtidigt at det er for dyrt at etablere en filial i København. folk kunne jo finde på at gå ind i banken og spørge til renten eller andre ting.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>